Báo chí nói về Sài Gòn 3T

Sau khi TTDN Lái Xe Sài Gòn 3T tại Đồng Nai ra gói học phí trả góp 0%.

Tạo điều kiện cho các thanh niên mong muốn có một tấm GPLX hành nghề mà không phải đóng một số tiền lớn cùng lúc. Nhiều thanh niên đã đăng ký học và cảm thấy thoải mái với số tiền trả góp nhỏ phù hợp với số tiền lương hàng tháng của mình.

Sau khi tốt nghiệp và đã có GPLX hạng B2, C để xin một công việc mới, với mức lương thoải mái hơn giúp đỡ cho gia đình vợ con hơn về mặt tài chánh.

Sau 1 khóa học thành công, báo chí cũng đã vào cuộc xác mình thực hư về gói Trả Góp Học Phí GPLX này.

Báo đã khen ngợi và phổ biến thông tin này cho các thanh niên có nhu cầu học lái xe Ôtô với chi phí được chia ra nhiều gói nhỏ, tiện lợi tạo cơ hội cho các thanh niên muốn có GPLX.

Link bài báo:

Báo Thanh Niên https://thanhnien.vn/ban-can-biet/hoc-lai-xe-tra-gop-947393.html

Báo Mới https://baomoi.com/s/c/25470330.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 03-04/04/2018

DANH SÁCH THI NGÀY 03/04/2018
1 NGUYỄN NGỌC AN 25/05/1996 301547424 SH lần đầu
2 TRẦN THỊ THÚY AN 13/11/1988 051188000092 SH lần đầu
3 LÊ TRƯỜNG ÂN 28/02/1996 321512486 SH lần đầu
4 ĐẶNG QUỐC ANH 24/09/1989 250701923 SH lần đầu
5 HOÀNG ANH 31/12/1950 025609650 SH lại H + Đ
6 NGUYỄN VĂN NGỌC ANH 27/04/1990 365888363 SH lần đầu
7 PHẠM TUẤN ANH 09/04/1986 079086004420 SH lần đầu
8 TRẦN THỊ ANH 08/02/1987 271911585 SH lại LT + H + Đ
9 TRẦN BÉ BA 01/01/1989 312136990 SH lại H + Đ
10 CAO HÙNG THIÊN BẢO 29/06/1987 271745613 SH lại LT + H + Đ
11 NGUYỄN CHÍ BẢO 26/12/1995 371742407 SH lần đầu
12 DƯƠNG CÔNG BÌNH 06/08/1977 271445065 SH lại H + Đ
13 HỒ THÁI BÌNH 07/12/1985 023874950 SH lại H + Đ
14 LÊ THANH BÌNH 01/01/1988 272247415 SH lần đầu
15 NGUYỄN LÊ HỒ CÁC 22/11/1995 025514666 SH lần đầu
16 CHÂU THANH CẦN 11/09/1959 020532131 SH lại H + Đ
17 NGUYỄN VĂN CẨN 19/12/1989 271950866 SH lại H + Đ
18 NGUYỄN VĂN CẢNH 10/12/1990 173085501 SH lại LT + H + Đ
19 THÁI ĐỨC CẢNH 27/05/1990 271990844 SH lại LT + H + Đ
20 TRIỆU NĂM CẢNH 21/04/1992 285347109 SH lần đầu
21 LÊ HẢI CHÂU 07/10/1982 040082000663 SH lần đầu
22 LÊ MINH CHÂU 25/08/1993 079193001429 SH lại H + Đ
23 TRIỆU VĂN CHÂU 01/11/1993 261258052 SH lần đầu
24 TRẦN THỊ KIM CHI 04/11/1982 023548668 SH lần đầu
25 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 19/07/1997 025599359 SH lần đầu
26 NGUYỄN MINH CHIẾN 18/10/1984 271590218 SH lần đầu
27 NGUYỄN VĂN CHIẾN 06/02/1985 025663935 SH lại H + Đ
28 HOÀNG VĂN CHÚC 02/03/1956 023779707 SH lần đầu
29 NGỤY THỊ MINH CHUNG 26/05/1982 240693647 SH lại LT + H + Đ
30 ĐỒNG VIẾT CÔNG 01/01/1991 264347651 SH lần đầu
31 HUỲNH THANH CÔNG 10/02/1987 261059719 SH lại H + Đ
32 LÝ MINH CƯỜNG 01/01/1976 365741304 SH lần đầu
33 NGUYỄN HUY CƯỜNG 10/11/1990 024348549 SH lần đầu
34 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 04/04/1992 230916967 SH lần đầu
35 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 24/12/1993 024921482 SH lại LT + H + Đ
36 PHẠM HÙNG CƯỜNG 17/07/1984 023898263 SH lần đầu
37 TRƯƠNG VĂN CƯỜNG 10/03/1980 082080000192 SH lần đầu
38 TẠ VĂN ĐẠI 05/06/1994 272557208 SH lại LT + H + Đ
39 PHẠM HẢI ĐĂNG 26/03/1986 079086005185 SH lần đầu
40 LÊ VIẾT DIỆU 17/02/1993 038093004787 SH lần đầu
41 VÕ CÔNG ĐỊNH 21/09/1993 341691961 SH lần đầu
42 TẠ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 01/01/1989 075089000152 SH lại H + Đ
43 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 18/08/1993 272266402 SH lần đầu
44 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 01/10/1987 273353702 SH lại H + Đ
45 PHAN MINH ĐỨC 26/10/1993 194523977 SH lại LT + H + Đ
46 VÕ MẠNH ĐỨC 10/02/1989 183585086 SH lại H + Đ
47 NGUYỄN THỊ DUNG 18/05/1976 271936184 SH lại LT + H + Đ
48 ĐỖ NGUYỄN THÀNH DŨNG 30/08/1981 250572567 SH lần đầu
49 ĐỖ QUỐC DŨNG 14/09/1994 261324023 SH lại H + Đ
50 LÊ QUANG DŨNG 13/11/1993 079093005834 SH lần đầu
51 LÊ VĂN DŨNG 15/05/1990 186889098 SH lần đầu
52 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/11/1986 186461505 SH lần đầu
53 LÊ VĂN DUY 15/06/1994 212704872 SH lần đầu
54 LƯU HOÀNG DUY 22/01/1985 077085001226 SH lần đầu
55 NGÔ ĐỨC DUY 19/09/1992 024654253 SH lần đầu
56 NGUYỄN THÀNH DUY 25/06/1981 260869178 SH lại LT + H + Đ
57 NGUYỄN VĂN KHÁNH DUY 14/10/1996 301547454 SH lần đầu
58 VÕ PHƯƠNG DUY 15/08/1996 321568345 SH lần đầu
59 VÒNG NHẬT DUY 19/02/1977 271226757 SH lại H + Đ
60 BÙI VĂN TRƯỜNG GIANG 01/01/1991 341600727 SH lại H + Đ
61 PHAN THỊ QUỲNH GIANG 26/05/1984 271764259 SH lại LT + H + Đ
62 TRƯƠNG VĂN GIÁP 08/08/1984 08035503 SH lại LT + H + Đ
63 TRẦN VĂN GIỎI 29/05/1994 272315124 SH lại LT + H + Đ
64 CAO HOÀNG MỘNG HÀ 03/05/1982 271481340 SH lại H + Đ
65 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 01/01/1988 272499435 SH lại LT + H + Đ
66 NGUYỄN LÊ NHẬT HẠ 08/04/1993 025432483 SH lần đầu
67 LÊ HOÀNG HẢI 10/07/1994 371563287 SH lần đầu
68 LÊ NGỌC HẢI 20/11/1977 182124689 SH lại LT + H + Đ
69 LÊ PHƯỚC HẢI 08/11/1988 024500314 SH lần đầu
70 NGUYỄN THANH HẢI 11/10/1969 270920890 SH lại LT + H + Đ
71 NGUYỄN VĂN HẢI 17/08/1961 021949921 SH lại H + Đ
72 THIỀU VĂN HẢI 17/11/1981 172204172 SH lại LT + H + Đ
73 TRẦN PHƯỚC HẢI 28/03/1996 272539179 SH lại LT + H + Đ
74 VÕ VĂN HẢI 10/10/1975 181999317 SH lần đầu
75 ĐẶNG THỊ HẰNG 01/01/1981 280746123 SH lại H + Đ
76 MAI VĂN HẬU 01/04/1992 272127610 SH lại LT + H + Đ
77 NGÔ VĂN THANH HIỀN 27/12/1981 024828049 SH lần đầu
78 NGUYỄN DOÃN NGHĨA HIỂN 12/09/1978 271376876 SH lại LT + H + Đ
79 HOÀNG HẢI HIỆP 05/05/1989 271795727 SH lần đầu
80 NGUYỄN QUANG HIỆP 04/01/1983 271518195 SH lại H + Đ
81 NGUYỄN VĂN HIỆP 18/04/1967 023987631 SH lần đầu
82 ĐÀO VĂN HIẾU 20/07/1981 271691587 SH lại LT + H + Đ
83 NGUYỄN KHÁNH HOA 06/02/1983 271516133 SH lại H + Đ
84 NGUYỄN THỊ HOA 30/12/1993 272226379 SH lại LT + H + Đ
85 BÙI TRẦN PHƯỚC HÒA 28/09/1997 272569329 SH lại LT + H + Đ
86 TRẦN PHƯỚC HOÀI 28/05/1996 352357493 SH lần đầu
87 HÀ VĂN HOÀNG 02/04/1971 023457740 SH lại LT + H + Đ
88 NGÔ MINH HOÀNG 01/09/1987 272213491 SH lại LT + H + Đ
89 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 20/12/1986 271823310 SH lại LT + H + Đ
90 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 08/03/1994 025085515 SH lại H + Đ
91 TRẦN QUANG HỌC 03/02/1978 273405135 SH lại LT + H + Đ
92 NGUYỄN THỊ HỒNG 11/08/1971 272078701 SH lại LT + H + Đ
93 VŨ THỊ HỒNG 30/03/1994 272857510 SH lại LT + H + Đ
94 HOÀNG VĂN HỢP 14/07/1981 080967175 SH lần đầu
95 NGUYỄN NGỌC HỢP 22/12/1995 272364639 SH lần đầu
96 NGÔ THÀNH HUẾ 20/07/1983 168129991 SH lần đầu
97 DƯƠNG LỄ HÙNG 15/05/1976 022804360 SH lần đầu
98 NGUYỄN MINH HÙNG 01/01/1973 380708134 SH lần đầu
99 TÔ VĨNH HÙNG 19/10/1984 023788953 SH lần đầu
100 TÔN THẤT HƯNG 19/10/1995 191861502 SH lại LT + H + Đ
101 NGUYỄN MINH HƯƠNG 01/01/1980 182492161 SH lần đầu
102 LÊ THỊ HƯỜNG 20/07/1983 272389686 SH lại LT + H + Đ
103 LÂM GIA HUY 03/08/1997 331825539 SH lần đầu
104 MAI QUỐC HUY 27/07/1988 079088002766 SH lần đầu
105 PHAN THANH HUY 02/09/1992 079092003336 SH lại LT + H + Đ
106 TRẦN VĨNH HUY 14/05/1982 371060881 SH lần đầu
107 NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN 24/10/1994 261382014 SH lần đầu
108 NGÔ THỊ HUYỆN 08/12/1970 221343039 SH lần đầu
109 NGUYỄN HỒNG HUYNH 20/04/1985 186191028 SH lần đầu
110 HOÀNG VĂN KẾT 20/09/1985 035085000274 SH lần đầu
111 NGUYỄN TUẤN KHANH 25/11/1982 301068420 SH lại H + Đ
112 TRẦN QUỐC KHANH 24/02/1988 362239784 SH lại LT + H + Đ
113 PHẠM DUY KHÁNH 27/10/1998 025704785 SH lần đầu
114 KIM ĐỨC KHIÊM 15/11/1980 271363426 SH lại LT + H + Đ
115 LÊ ANH KHOA 01/01/1993 273526808 SH lại LT + H + Đ
116 TRẦN NGUYỄN MINH KHOA 03/06/1994 079094004278 SH lần đầu
117 LƯƠNG TRỌNG KHÔI 10/07/1990 271927669 SH lại H + Đ
118 TRẦN THANH KHÔI 10/02/1991 241227761 SH lại H + Đ
119 VŨ DUY KHƯƠNG 27/01/1980 271642800 SH lại LT + H + Đ
120 ĐẶNG VĂN KIÊM 02/04/1987 162900282 SH lại H + Đ
121 VŨ TRUNG KIÊN 21/03/1985 272871032 SH lần đầu
122 HUỲNH TUẤN KIỆT 20/03/1995 312232787 SH lần đầu
123 TRẦN VĂN KIỆT 27/03/1975 079075001448 SH lại H + Đ
124 NGÔ ANH KỲ 14/11/1988 272004348 SH lại LT + H + Đ
125 VŨ VĂN KỲ 14/12/1992 272288181 SH lại H + Đ
126 NGUYỄN TƯƠNG LAI 01/01/1991 365884381 SH lần đầu
127 NGUYỄN NHẬT LAM 10/06/1988 024290756 SH lại H + Đ
128 MAI THỊ HẠNH LAN 07/05/1982 271451735 SH lại H + Đ
129 NGUYỄN THỤY NGỌC LAN 25/12/1984 023448111 SH lần đầu
130 NGUYỄN VÕ MINH LÂN 02/03/1988 024021268 SH lần đầu
131 LÊ VĂN LỊCH 03/03/1985 038085005516 SH lần đầu
132 ĐỖ BẢO LIÊM 30/01/1994 352134717 SH lần đầu
133 TỪ THANH LIÊM 14/12/1996 334855412 SH lần đầu
134 TRƯƠNG THỊ LIÊN 19/10/1979 271593282 SH lại LT + H + Đ
135 HÀ HOÀI LINH 15/10/1986 060749697 SH lại LT + H + Đ
136 NGUYỄN THÀNH LINH 01/01/1979 271351848 SH lại LT + H + Đ
137 NGUYỄN THỊ GIÁNG LINH 01/04/1999 272735367 SH lại LT + H + Đ
138 LẠI VĂN LỘC 15/09/1986 271800740 SH lần đầu
139 NGUYỄN HỮU LỘC 10/05/1992 285428296 SH lần đầu
140 TRẦN XUÂN LỘC 06/02/1989 250696257 SH lần đầu
141 NGUYỄN HẢI LONG 20/12/1983 221102669 SH lại LT + H + Đ
142 NGUYỄN VĂN LONG 21/05/1997 025993513 SH lại LT + H + Đ
143 TRẦN THANH LONG 05/11/1987 271727968 SH lại H + Đ
144 BÙI VĂN LUÂN 17/11/1996 231154959 SH lần đầu
145 ĐOÀN VĂN LUÂN 01/01/1987 271922053 SH lần đầu
146 NGUYỄN THỊ THU MAI 12/08/1993 272427408 SH lần đầu
147 PHẠM NHƯ NGỌC MAI 08/08/1975 023030164 SH lại H + Đ
148 TỐNG THỊ THU MAI 04/08/1986 271792489 SH lại LT + H + Đ
149 HOÀNG VĂN MẠNH 28/02/1994 245212491 SH lần đầu
150 NGUYỄN VĂN MẠNH 16/08/1993 178003083 SH lần đầu
151 LÊ NGỌC DUY MINH 11/02/1995 025192710 SH lần đầu
152 NGUYỄN ĐỨC MINH 20/09/1988 272089686 SH lại H + Đ
153 TRẦN HỮU MINH 19/12/1992 272272701 SH lại H + Đ
154 TRẦN THỊ KIỀU MY 21/11/1985 271644335 SH lại LT + H + Đ
155 HỒ THIỆN NAM 01/08/1995 272457306 SH lại LT + H + Đ
156 LÊ QUỐC NAM 04/04/1984 271570461 SH lại LT + H + Đ
157 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12/06/1981 151362362 SH lại LT + H + Đ
158 NGUYỄN TUẤN NAM 05/08/1992 272157522 SH lần đầu
159 PHẠM NGỌC NAM 12/04/1998 225689166 SH lại H + Đ
160 HỒ ĐỨC NGHỈ 11/12/1978 272621169 SH lại H + Đ
161 BÙI TRỌNG NGHĨA 19/06/1990 271976411 SH lại LT + H + Đ
162 TRẦN MINH NGHĨA 17/12/1985 301153023 SH lại H + Đ
163 NGUYỄN CÔNG NGHIỆP 20/07/1978 272628935 SH lại H + Đ
164 LÝ BẢO NGUYÊN 16/11/1993 024953191 SH lại H + Đ
165 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN 08/11/1995 331726457 SH lại H + Đ
166 NGUYỄN ĐỖ THÀNH NHÂN 24/03/1979 023330919 SH lại LT + H + Đ
167 LƯƠNG THÚY NHI 01/06/1980 064180000006 SH lại LT + H + Đ
168 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 24/06/1995 272386416 SH lại LT + H + Đ
169 NGUYỄN VĂN NHIÊN 05/10/1987 225465230 SH lần đầu
170 NGUYỄN ĐOÀN NHU 01/12/1998 221460344 SH lần đầu
171 HOÀNG HOÀI NHƯ 14/10/1986 271624247 SH lần đầu
172 TRẦN HUỲNH NHUNG 16/07/1995 026002662 SH lần đầu
173 LÂM QUANG NHỰT 16/03/1998 025687283 SH lần đầu
174 NGUYỄN TẤN PHÁT 28/07/1994 301515825 SH lần đầu
175 TRẦN CHẤN PHÁT 20/10/1995 025322041 SH lại LT + H + Đ
176 NGUYỄN HOÀNG PHI 15/09/1981 023573385 SH lần đầu
177 NGUYỄN LONG PHI 23/07/1977 351449078 SH lại LT + H + Đ
178 NGUYỄN PHƯƠNG PHI 01/01/1988 271761193 SH lần đầu
179 NGUYỄN HỒNG PHONG 16/04/1995 025308838 SH lần đầu
180 NGUYỄN THANH PHONG 01/04/1972 272445598 SH lại H + Đ
181 TRƯƠNG THANH PHONG 25/05/1992 331726294 SH lại LT + H + Đ
182 LÝ CHÂU TIẾNG PHÚC 24/05/1985 023937864 SH lại H + Đ
183 LÝ HOÀNG PHÚC 14/09/1973 023061743 SH lần đầu
184 NGUYỄN ĐỒNG PHÚC 01/05/1996 261383258 SH lại LT + H + Đ
185 LÊ THIÊN PHƯỚC 23/06/1981 023256585 SH lại H + Đ
186 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 15/07/1993 272307703 SH lại H + Đ
187 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 19/05/1989 271961791 SH lần đầu
188 PHẠM THANH PHƯƠNG 04/06/1995 272545446 SH lại H + Đ
189 PHẠM VĂN PHƯƠNG 02/03/1988 250726522 SH lần đầu
190 TRẦN KIM PHƯỢNG 10/04/1984 072184002895 SH lại H + Đ
191 HUỲNH MINH QUÂN 27/01/1990 025057686 SH lần đầu
192 NGUYỄN HỒNG QUÂN 11/07/1981 245167876 SH lần đầu
193 NGUYỄN MINH QUÂN 19/07/1990 321389534 SH lại LT + H + Đ
194 NGUYỄN VĂN QUÂN 22/08/1976 034076005439 SH lại H + Đ
195 TRƯƠNG CHÍ QUÂN 23/03/1982 023436280 SH lần đầu
196 BÙI TRẦN QUANG 07/01/1981 079081004255 SH lần đầu
197 ĐOÀN NGỌC QUANG 29/08/1979 168002392 SH lại H + Đ
198 MAI HỮU QUANG 28/08/1987 271775066 SH lần đầu
199 PHẠM MINH QUANG 12/05/1987 215007695 SH lại H + Đ
200 NGUYỄN VĂN QUẢNG 05/06/1989 272697366 SH lần đầu
DANH SÁCH THI NGÀY 04/04/2018
201 NGÔ VĂN CẢI 07/09/1996 352281730 SH lần đầu
202 HOÀNG MINH CHIẾN 05/05/1985 081031265 SH lần đầu
203 TRƯƠNG HOÀNG CHUNG 21/10/1993 272245261 SH lần đầu
204 LÊ CƯƠNG 20/06/1982 272829362 SH lần đầu
205 NGUYỄN NGỌC HÀ 17/05/1978 164049159 SH lần đầu
206 TRẦN ĐỨC HOÀNG 25/06/1986 172380613 SH lần đầu
207 TRẦN VĂN KHANH 29/11/1993 197330100 SH lần đầu
208 TRẦN VĂN LINH 15/01/1990 186564520 SH lần đầu
209 NGUYỄN THÀNH LUÂN 20/10/1991 072091001564 SH lần đầu
210 BÙI THẾ MÙI 30/06/1979 025808929 SH lần đầu
211 CHUNG BẢO NGÂN 01/01/1993 334730858 SH lần đầu
212 LÊ VĂN NHỚ 09/08/1983 271509652 SH lần đầu
213 TRIỆU TÒN PHAM 21/08/1988 080494513 SH lần đầu
214 HOÀNG THANH PHONG 25/05/1987 273192722 SH lần đầu
215 ĐOÀN MINH PHÚC 31/03/1989 271856142 SH lần đầu
216 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 10/09/1992 215263424 SH lần đầu
217 NGÔ VĂN SÁNG 03/04/1991 352178229 SH lần đầu
218 TRẦN CÔNG SỚP 29/10/1990 273313090 SH lần đầu
219 NGUYỄN TRỌNG TẤN 05/08/1990 271956518 SH lần đầu
220 TRẦN HỮU THỊNH 18/06/1990 186953880 SH lần đầu
221 LÊ VĂN THỰC 16/06/1994 174292257 SH lần đầu
222 LÊ VĂN TRƯỚC 15/08/1981 205796999 SH lần đầu
223 NGUYỄN THANH TRUYỀN 28/11/1990 073246961 SH lần đầu
224 VĂN VÕ TUẤN 22/11/1992 186929278 SH lần đầu
225 LÊ KIM TUYẾN 01/01/1983 240775187 SH lần đầu
226 NGUYỄN ĐỨC VŨ 03/04/1996 241614825 SH lần đầu
227 ĐỔNG HÙNG VƯƠNG 13/11/1996 272629961 SH lần đầu
228 PHẠM PHÚ QUÍ 10/10/1993 321479742 SH lần đầu
229 ĐẶNG ANH QUỐC 03/06/1983 331400499 SH lại H + Đ
230 TRẦN NGỌC QUY 25/08/1976 272699447 SH lại LT + H + Đ
231 NGUYỄN VĂN QUÝ 29/05/1997 184189174 SH lần đầu
232 CHÂU NGỌC QUYÊN 05/09/1980 272037298 SH lại LT + H + Đ
233 LÊ TRỌNG QUYỀN 10/10/1986 261039655 SH lại LT + H + Đ
234 LÊ MINH QUYẾT 20/05/1991 215152901 SH lần đầu
235 TRẦN VĂN QUYẾT 01/01/1995 241558008 SH lần đầu
236 DƯƠNG VĂN QUỲNH 28/09/1981 121481542 SH lần đầu
237 HOÀNG MAI QUỲNH 03/02/1985 271760096 SH lại LT + H + Đ
238 LÊ XUÂN QUỲNH 12/09/1978 272326847 SH lại LT + H + Đ
239 PHẠM QUÀNG RỢI 08/10/1986 352609325 SH lại H + Đ
240 HỒ GIANG SANG 20/11/1996 381823680 SH lần đầu
241 NGUYỄN THANH SANG 20/01/1995 273569955 SH lại H + Đ
242 VÕ VĂN SANG 22/05/1990 205612009 SH lần đầu
243 VŨ ĐỨC SANG 13/10/1992 230883774 SH lần đầu
244 HÀ THẾ SINH 25/05/1982 240603190 SH lại LT + H + Đ
245 TRẦN VĂN SINH 29/07/1986 186322735 SH lại LT + H + Đ
246 NGUYỄN VĂN SÔ 01/01/1987 321387164 SH lại LT + H + Đ
247 BÙI THỊ BÍCH SƠN 29/04/1979 023175765 SH lại H + Đ
248 NGHIÊM HẢI SƠN 20/03/1988 271913968 SH lại H + Đ
249 NGUYỄN HÒA SƠN 16/12/1994 272398161 SH lần đầu
250 NGUYỄN KIM SƠN 02/12/1970 022005924 SH lại H + Đ
251 TRẦN THÁI SƠN 02/03/1991 291051354 SH lại LT + H + Đ
252 VÕ HỒNG SƠN 20/09/1983 221089111 SH lần đầu
253 LƯƠNG CẨM SƯ 19/01/1992 024737209 SH lần đầu
254 NGUYỄN CÔNG SỬU 06/01/1985 186327185 SH lại LT + H + Đ
255 NGUYỄN VĂN SỸ 15/08/1986 272493732 SH lại LT + H + Đ
256 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 26/12/1995 272552504 SH lại LT + H + Đ
257 NGUYỄN THÁI TÀI 15/04/1993 261284618 SH lần đầu
258 TRỊNH THANH TÀI 03/10/1990 272540323 SH lại LT + H + Đ
259 ĐỖ HỮU HOÀI TÂM 27/01/1987 271877328 SH lại LT + H + Đ
260 KHA THANH TÂM 28/06/1992 352134595 SH lại LT + H + Đ
261 NGUYỄN MINH TÂM 17/09/1990 362238222 SH lần đầu
262 NGUYỄN THANH TÂM 06/03/1973 271143997 SH lại H + Đ
263 NGUYỄN THÀNH TÂM 21/03/1997 272576418 SH lại LT + H + Đ
264 PHẠM DUY TÂM 09/04/1976 271222630 SH lại LT + H + Đ
265 PHẠM QUANG TÂM 12/01/1979 320954683 SH lại LT + H + Đ
266 THẠCH NGUYỄN MINH TÂM 15/05/1985 272268543 SH lại H + Đ
267 TRẦN MINH TÂM 02/03/1997 272560708 SH lại H + Đ
268 TRẦN THỊ MINH TÂM 15/02/1997 212578036 SH lần đầu
269 LƯU VĂN TÂN 03/02/1988 273586696 SH lần đầu
270 NGUYỄN THÁI TÂN 14/10/1992 187182126 SH lần đầu
271 NGUYỄN VĂN TÂN 15/08/1982 272479080 SH lần đầu
272 NGUYỄN VĂN THÁI 07/10/1985 172189590 SH lại LT + H + Đ
273 NGUYỄN VĂN THÁI 02/11/1996 187383774 SH lần đầu
274 PHẠM QUỐC THÁI 29/07/1989 072089001863 SH lần đầu
275 ĐIỂU THỊ THẮM 23/12/1983 271502964 SH lại LT + H + Đ
276 NGUYỄN CÔNG THẮNG 10/06/1986 272637529 SH lần đầu
277 NGUYỄN ĐẮC THẮNG 12/08/1983 271525119 SH lần đầu
278 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/01/1993 197344044 SH lại LT + H + Đ
279 LÊ DOÃN THANH 22/06/1990 201569690 SH lại H + Đ
280 NGÔ VŨ HOÀI THANH 27/08/1989 079089005593 SH lại H + Đ
281 PHẠM BÁ THANH 15/10/1991 241139336 SH lại H + Đ
282 PHAN MINH QUỐC THANH 01/08/1972 022686647 SH lần đầu
283 NGUYỄN VĂN THÀNH 02/01/1982 034082003044 SH lần đầu
284 TRẦN VĂN THÀNH 06/06/1993 072093001981 SH lại H + Đ
285 LÊ THU THẢO 29/01/1995 272499719 SH lại LT + H + Đ
286 NGUYỄN QUỲNH ANH THẢO 16/01/1996 273521146 SH lần đầu
287 NGUYỄN THỊ THẢO 12/12/1974 022994467 SH lại H + Đ
288 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 05/02/1996 272611354 SH lần đầu
289 PHẠM KẾ THẾ 20/10/1988 183588750 SH lại H + Đ
290 NGÔ VŨ TRƯỜNG THI 07/10/1982 271657520 SH lại LT + H + Đ
291 NGUYỄN THỊ THANH THI 25/11/1991 272089810 SH lại LT + H + Đ
292 NGUYỄN LÂM THIÊN 14/05/1965 026044987 SH lại LT + H + Đ
293 VÕ SỸ THÌN 20/10/1976 272506213 SH lại LT + H + Đ
294 ĐẶNG THANH THỊNH 10/03/1983 212639823 SH lần đầu
295 NGUYỄN VĂN THỊNH 12/07/1982 271495406 SH lần đầu
296 PHAN MINH QUỐC THỊNH 08/07/1987 750051025593 SH lần đầu
297 PHAN HỮU THỌ 18/10/1982 271488261 SH lại LT + H + Đ
298 NGUYỄN THÁI THÔNG 22/01/1993 272337708 SH lần đầu
299 MAI THỊ THU 08/04/1985 272768918 SH lại LT + H + Đ
300 TRẦN THỊ ANH THƯ 20/12/1976 022941920 SH lần đầu
301 HUỲNH ĐỨC THUẬN 05/10/1979 023827265 SH lần đầu
302 LƯƠNG TRUNG THUẬN 25/11/1994 272344335 SH lại H + Đ
303 TRẦN THANH THUẬN 09/12/1993 272235683 SH lại LT + H + Đ
304 TRẦN THỊ BÍCH THU THUẬN 02/05/1981 271410857 SH lại LT + H + Đ
305 TRẦN VĂN THUẬN 11/05/1982 221087423 SH lần đầu
306 PHẠM XUÂN THỨC 10/06/1989 273699230 SH lại LT + H + Đ
307 TRẦN BÁCH THƯƠNG 20/02/1988 371158045 SH lần đầu
308 TRỊNH THỊ THÚY 25/05/1982 272661306 SH lần đầu
309 ĐỖ THỊ THỦY 05/10/1977 271935236 SH lại H + Đ
310 TRẦN PHƯƠNG THỦY 20/09/1983 271547752 SH lại LT + H + Đ
311 PHÙNG HOÀNG MINH THY 21/04/1995 025250128 SH lần đầu
312 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 16/08/1989 273396045 SH lần đầu
313 ĐỖ CÔNG TIẾN 09/09/1987 351794465 SH lần đầu
314 NGUYỄN HỒNG TIẾN 15/05/1982 172122157 SH lần đầu
315 TRẦN THỊ TIN 01/01/1985 221448287 SH lần đầu
316 CAO MINH TÌNH 09/10/1985 245379696 SH lại H + Đ
317 NGUYỄN THANH TỊNH 26/04/1974 025050526 SH lần đầu
318 LÊ VĂN TOÀN 12/06/1987 172970674 SH lần đầu
319 PHẠM THỤY NGỌC TRÂM 11/10/1982 023680442 SH lần đầu
320 ĐINH THỊ THU TRANG 24/11/1991 272043480 SH lại LT + H + Đ
321 HỒ THỤY THÙY TRANG 14/02/1995 025203671 SH lần đầu
322 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 14/02/1986 271683541 SH lại LT + H + Đ
323 NGUYỄN THỊ THU TRANG 02/09/1967 271251503 SH lại H + Đ
324 TRẦN THỊ THU TRANG 26/07/1980 024779015 SH lần đầu
325 NGUYỄN VĂN TRÍ 04/03/1996 272457466 SH lại LT + H + Đ
326 PHAN QUANG TRÍ 23/12/1975 024360302 SH lần đầu
327 LÊ MINH TRIẾT 10/10/1969 272514021 SH lại LT + H + Đ
328 LÊ CHÍ TRUNG 25/12/1981 221075142 SH lần đầu
329 NGUYỄN QUỐC TRUNG 03/03/1989 024412925 SH lần đầu
330 NGUYỄN THÀNH TRUNG 02/03/1984 023789672 SH lại H + Đ
331 NGUYỄN VĂN TRUNG 01/01/1986 311897722 SH lại LT + H + Đ
332 PHẠM BẢO TRUNG 27/05/1989 212243849 SH lần đầu
333 PHAN VĂN TRUNG 01/01/1989 272002064 SH lại LT + H + Đ
334 THÁI VĂN TRUNG 08/10/1994 187352273 SH lần đầu
335 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 10/02/1993 272200295 SH lại H + Đ
336 NGUYỄN ĐỨC TRƯỞNG 12/07/1984 225268054 SH lại H + Đ
337 TẠ NGỌC TRƯỞNG 20/03/1985 212213125 SH lần đầu
338 PHAN TÚ 01/01/1996 192052311 SH lần đầu
339 NGÔ NGỌC TUÂN 02/09/1960 272011115 SH lại H + Đ
340 BÙI PHI ANH TUẤN 14/11/1988 271840802 SH lần đầu
341 ĐỖ HOÀNG TUẤN 17/02/1990 271887966 SH lần đầu
342 ĐỖ VĂN TUẤN 12/02/1985 271656793 SH lần đầu
343 LÊ MẠNH TUẤN 01/11/1993 272320374 SH lại LT + H + Đ
344 NGUYỄN ANH TUẤN 10/02/1995 215304784 SH lần đầu
345 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 23/11/1974 186617898 SH lại LT + H + Đ
346 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 04/04/1998 272604158 SH lại LT + H + Đ
347 TRẦN QUỐC TUẤN 28/12/1980 272520084 SH lại H + Đ
348 LÊ ĐÌNH TÙNG 10/03/1986 183916698 SH lần đầu
349 NGUYỄN THANH TÙNG 25/04/1990 271966447 SH lại H + Đ
350 PHẠM THANH TÙNG 11/10/1984 079084003624 SH lại H + Đ
351 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN 01/09/1972 272298723 SH lại H + Đ
352 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 30/12/1977 025794470 SH lại LT + H + Đ
353 VĂN THÙY MAI TUYỀN 01/01/1970 300664986 SH lại H + Đ
354 ĐÀO BẠCH TUYẾT 16/08/1983 271535520 SH lại LT + H + Đ
355 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 10/03/1978 271289746 SH lần đầu
356 HÀ THANH VÂN 01/01/1990 381409358 SH lần đầu
357 NGUYỄN VĂN 02/06/1990 212703097 SH lần đầu
358 TRƯƠNG QUANG VĂN 16/11/1989 351912511 SH lần đầu
359 TRẦN CÔNG VINH 16/01/1987 271792892 SH lần đầu
360 TRẦN QUANG VINH 10/07/1988 024101959 SH lần đầu
361 NGUYỄN TẤN VŨ 20/06/1999 241688300 SH lần đầu
362 BẠCH ĐÌNH VY 27/08/1994 362414535 SH lại H + Đ
363 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 17/04/1990 271985509 SH lại H + Đ
364 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 11/04/1988 272008890 SH lại LT + H + Đ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 28-29 tháng 03 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
Tại: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE SÀI GÒN
Khóa thi: TN BK82-85 Tổng số: 570 Số đạt: 0
Ngày thi: 28-29/03/2018 Không thi: 570 Số trượt: 0
Hạng Kết quả SBD Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Số CMT
B2 Chưa thi 1 ĐINH THỊ THÚY ÁI 10/06/1990 K85 024384018
2 TRỊNH XUÂN ÁI 24/09/1994 K82 272276314
3 LÊ NGUYỄN QUỐC AN 22/10/1995 K85 281074910
4 LÊ VIẾT AN 21/01/1983 K83 183362820
5 LIÊU THIÊN ÂN 30/03/1989 K85 024367225
6 TRẦN QUỐC AN 01/10/1998 272591111
7 ĐỖ NGỌC ANH 11/02/1954 K83 271619823
8 LÊ NGỌC ANH 20/10/1992 261223798
9 LÊ THỊ ANH 28/12/1979 K84 271311193
10 MAI THỊ KIM ANH 05/03/1996 K83 272641897
11 NGUYỄN HOÀNG ANH 01/09/1990 K82 271981778
12 NGUYỄN QUANG ANH 25/08/1989 024494953
13 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 01/01/1982 271629285
14 NGUYỄN TUẤN ANH 19/10/1995 215379170
15 NÔNG HOÀNG ANH 23/12/1980 023610951
16 PHẠM HỒNG DUY ANH 10/01/1980 271381918
17 TRẦN TUẤN ANH 20/11/1987 271710189
18 VŨ THẾ ANH 01/11/1986 K84 271713510
19 VƯƠNG QUỐC ANH 13/07/1992 K84 371680573
20 PHẠM VĂN BÁ 07/05/1989 272869572
21 ĐỖ ĐÌNH BẮC 04/10/1982 K83 272807550
22 ĐẶNG QUỐC BẢO 01/08/1997 212794365
23 ĐINH THẾ BẢO 11/12/1988 K83 079088004903
24 NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO 07/01/1998 272738066
25 NGUYỄN VŨ BẢO 31/03/1994 K85 225656262
26 VĂN HUY BẢO 09/02/1980 182433907
27 HUỲNH VĂN BỈ 22/11/1964 K83 020998678
28 LÂM THỊ BÍCH 15/02/1991 K85 280965042
29 LÝ THỊ THANH BÍCH 26/05/1966 025596485
30 HOÀNG VĂN BÌNH 25/09/1979 90793088
31 LÊ SỸ BÌNH 18/08/1975 K82 038075003248
32 NGÔ SỸ BÌNH 02/02/1954 K82 270798172
33 NGUYỄN THÁI BÌNH 09/08/1973 K85 013320092
34 NGUYỄN XUÂN BÌNH 01/01/1979 K84 281176647
35 PHẠM HỮU BÌNH 23/08/1992 163275598
36 TRƯƠNG CHÚC BÌNH 16/05/1987 K85 087187000234
37 NGUYỄN BỬU 28/09/1997 K85 025621980
38 NGÔ CÔNG CẨN 11/04/1964